Beginners Nivell 1

 

    PepB i Roser 2retallat

Per a aquells que s'inicien en el Lindy Hop.

Lloc: Q Sport
Horari: dijous de 21.30h a 22.30h
Professors: Pep Barrachina i Roser Ros
Preu: 65€/persona (59€ socis Q Sport)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 18 de gener al 22 de març

Beginners Nivell 2

 

    PepB i Roser 2retallat

Fa 3 mesos o més que fas classes, o has fet un curs intensiu equivalent. Vols consolidar i aprendre més passos bàsics.

Lloc: Q Sport
Horari: dijous de 20.30h a 21.30h
Professors: Pep Barrachina i Roser Ros
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 18 de gener al 22 de març

beginners nivell 3

    profes quimianna

 

profes GerardiLaura

Fa 6 mesos o més que fas classes i vols consolidar els passos bàsics, continuar aprenent-ne de nous i millorar la connexió.

Lloc: Q Sport

Horari (grup 1): dimecres de 21.30h a 22.30h
Professors: Quim Chico i Anna Portell
Calendari: del 10 de gener al 14 de març

Horari (grup 2): divendres de 20.30h a 21.30h
Professors: Gerard Casamiquela i Laura Casado
Calendari: del 12 de gener al 23 de març (16 de març stage Terrassahoppers)

  Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10

Beginners Nivell 4

    mercejaume cursos

Fa 9 mesos o més que fas classes, vols augmentar el nombre de passos i recursos i millorar la connexió.

Lloc: Q Sport
Horari : divendres de 20.30h a 21.30h
Professors : Jaume Rosset i Mercè Garric
Preu: 65€/persona (10€ de descompte si has fet el classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 12 de gener al 23 de març (16 de març stage Terrassahoppers)

 

INTERMEDI 2

    profes quimianna

 

Fa un any i mig que balles, vols continuar ampliant i consolidant el repertori de passos, millorar la teva tècnica, incorporar noves variacions al teu ball i començar a interpretar la música.

Lloc: Q Sport
Horari : dimecres de 20.30h a 21.30h
Professors: Quim Chico i Anna Portell
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 10 de gener al 14 de març

 INTERMEDI/AVANÇAT 1

    profes GerardiLaura

Fa gairebé dos anys que balles i vols millorar aspectes tècnics com la continuïtat i la connexió, a banda d'incorporar alguns passos nous i millorar la teva capacitat per entendre i expressar en el teu ball la música.

Lloc: Q Sport
Horari: divendres de 21.30h a 22.30h
Professors: Gerard Casamiquela i Laura Casado
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 12 de gener al 23 de març (16 de març stage Terrassahoppers)

Nota: La durada dels intermedis es pot allargar, ja que està subjecta al grau d'assoliment dels objectius proposats pels professors (repertori de passos i variacions, connexió eficient, certa musicalitat...).

avançat 1

    arnau laia3

 

Ja fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns Stages o festivals. Et sents còmode tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo i interpretes la música mentre balles. Busques aprendre noves connexions i maneres de modificar passos coneguts per adaptar-los a cada moment. Es treballarà la suavitat en la connexió i el bouncing i la capacitat de variar el footwork segons el moment.

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 20.00h a 21.00h
Professors: Arnau Marimon i Laia Campmany
Preu: 65€/persona (10€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 10 de gener al 14 de març

  

avançat 2

[COMPLET]

   arnau laia3

 

Ja fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns Stages o festivals. Et sents còmode tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo i interpretes la música mentre balles. Busques filar prim a l'hora de connectar i aprendre algunes estructures més llargues i complicades. Es treballarà el ball com a diàleg, rítmiques més complexes amb canvis de ritme i estructures i passos més complicats.

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 21.05h a 22.05h
Professors: Arnau Marimon i Laia Campmany
Preu: 65€/persona (10€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 10 de gener al 14 de març