NOTA : TOTS ELS NIVELLS ESTAN COMPLETS

Beginners Nivell 1

    PepB i Roser 2retallat

Per a aquells que s'inicien en el Lindy Hop.

Lloc: Q Sport
Horari: dijous de 20.30h a 21.30h
Professors: Pep Barrachina i Roser Ros
Preu: 65€/persona
Nre. sessions: 10
Calendari: del 17 de gener al 21 de març

Beginners Nivell 2

    mercejaume cursos

Fa 3 mesos o més que fas classes, o has fet un curs intensiu equivalent. Vols consolidar i aprendre més passos bàsics.

Lloc: Q Sport
Horari: divendres de 20.30h a 21.30h
Professors: Jaume Rosset i Mercè Garric
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: de l'11 de gener al 22 de març  (el 15 de març no hi haurà classe, hi haurà l’stage de Terrassahoppers)

beginners nivell 3

    profes quimianna

Fa 6 mesos o més que fas classes i vols consolidar els passos bàsics, continuar aprenent-ne de nous i millorar la connexió.

Lloc: Q Sport
Horari : dimecres de 21.30h a 22.30h
Professors: Quim Chico i Anna Portell
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 16 de gener al 20 de març 

Beginners Nivell 4

    PepB i Roser 2retallat

Fa 9 mesos o més que fas classes, vols augmentar el nombre de passos i recursos i millorar la connexió.

Lloc: Q Sport
Horari : dijous de 21.30h a 22.30h
Professors : Pep Barrachina i Roser Ros
Preu: 65€/persona (10€ de descompte si has fet el classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 17 de gener al 21 de març 

 

INTERMEDI 3

    profes GerardiLaura

Fa més d’un any i mig que balles i vols millorar la tècnica i la connexió, incorporar noves variacions al teu ball i començar a interpretar la música.

Lloc: Q Sport
Horari: divendres de 20.30h a 21.30h
Professors: Gerard Casamiquela i Laura Casado
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: de l'11 de gener al 22 de març març (el 15 de març no hi haurà classe, hi haurà l’stage de Terrassahoppers))

INTERMEDI avançat 2

    profes quimianna

 

Fa dos anys o més que balles i vols millorar aspectes tècnics com la continuïtat i la connexió, incorporar alguns passos nous i noves variacions, i millorar la teva capacitat per entendre la musica i expressar-la en el teu ball.

Lloc: Q Sport
Horari : dimecres de 20.30h a 21.30h
Professors: Quim Chico i Anna Portell
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 16 de gener al 20 de març

 

INTERMEDI avançat 3

    profes GerardiLaura

Fa dos anys o més que balles i vols millorar aspectes tècnics com la continuïtat i la connexió, incorporar alguns passos nous i noves variacions, i millorar la teva capacitat per entendre la música i expressar-la en el teu ball. Vols ampliar i consolidar l’aprenentatge assolit a l’intermedi avançat 2.

Lloc: Q Sport
Horari: divendres de 21.30h a 22.30h
Professors: Gerard Casamiquela i Laura Casado
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: de l'11 de gener al 22 de març (el 15 de març no hi haurà classe, hi haurà l’stage de Terrassahoppers))

Nota: La durada dels intermedis es pot allargar, ja que està subjecta al grau d'assoliment dels objectius proposats pels professors (repertori de passos i variacions, connexió eficient, certa musicalitat...).

avançat 1

    arnau laia3

 

Ja fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns Stages o festivals. Et sents còmode tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo i interpretes la música mentre balles. Busques aprendre noves connexions i maneres de modificar passos coneguts per adaptar-los a cada moment. Es treballarà la suavitat en la connexió i el bouncing i la capacitat de variar el footwork segons el moment.

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 21.00h a 22.00h
Professors: Arnau Marimon i Laia Campmany
Preu: 65€/persona (10€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 16 de gener al 20 de març

  

avançat 2

   arnau laia3

 

Ja fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns Stages o festivals. Et sents còmode tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo i interpretes la música mentre balles. Busques filar prim a l'hora de connectar i aprendre algunes estructures més llargues i complicades. Es treballarà el ball com a diàleg, rítmiques més complexes amb canvis de ritme i estructures i passos més complicats.

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 20.00h a 21.00h
Professors: Arnau Marimon i Laia Campmany
Preu: 65€/persona (10€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 16 de gener al 20 de març