beginners nivell 1

    profes quimianna

 

Per a aquells que s’inicien en el Lindy Hop.

Lloc: Q Sport
Horari : dimecres de 21.30h a 22.30h
Professors: Quim Chico i Anna Portell
Preu: 65€/persona (59€ socis Q Sport)
Nre. sessions: 10
Calendari: de l’11 d’abril al 13 de juny

Beginners Nivell 2

 

    PepB i Roser 2retallat

Fa 3 mesos o més que fas classes, o has fet un curs intensiu equivalent. Vols consolidar i aprendre més passos bàsics.

Lloc: Q Sport
Horari: dijous de 21.30h a 22.30h
Professors: Pep Barrachina i Roser Ros
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 12 d'abril  al 14 de juny

Beginners Nivell 3

 

    PepB i Roser 2retallat

Fa 6 mesos o més que fas classes i vols consolidar els passos bàsics, continuar aprenent-ne de nous i millorar la connexió.

Lloc: Q Sport
Horari: dijous de 20.30h a 21.30h
Professors: Pep Barrachina i Roser Ros
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 12 d'abril  al 14 de juny

BEGINNERS NIVELL 4

    profes GerardiLaura

Fa 9 mesos o més que fas classes, vols augmentar el nombre de passos i recursos i millorar la connexió.

Lloc: Q Sport
Horari: divendres de 20.30h a 21.30h
Professors: Gerard Casamiquela i Laura Casado
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 13 d'abril al 15 de juny

INTERMEDI 1

    mercejaume cursos

Fa un any que balles; vols ampliar i consolidar el repertori de passos, millorar la tècnica i la connexió, i començar a incorporar variacions al teu ball.

Lloc: Q Sport
Horari : divendres de 20.30h a 21.30h
Professors : Jaume Rosset i Mercè Garric
Preu: 65€/persona (10€ de descompte si has fet el classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 13 d’abril al 15 de juny

 

INTERMEDI 3

    profes quimianna

 

Fa més d’un any i mig que balles i vols millorar la tècnica i la connexió, incorporar noves variacions al teu ball i interpretar la música.

Lloc: Q Sport
Horari : dimecres de 20.30h a 21.30h
Professors: Quim Chico i Anna Portell
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: de l’11 d’abril al 13 de juny

 INTERMEDI/AVANÇAT 2

    profes GerardiLaura

Fa dos anys o més que balles i vols millorar aspectes tècnics com la continuïtat i la connexió, incorporar alguns passos nous i noves variacions, i millorar la teva capacitat per entendre la musica i expressar-la en el teu ball.

Lloc: Q Sport
Horari: divendres de 21.30h a 22.30h
Professors: Gerard Casamiquela i Laura Casado
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 13 d'abril al 15 de juny

Nota: La durada dels intermedis es pot allargar, ja que està subjecta al grau d'assoliment dels objectius proposats pels professors (repertori de passos i variacions, connexió eficient, certa musicalitat...).

avançat 1

    arnau laia3

 

Ja fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns Stages o festivals. Et sents còmode tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo i interpretes la música mentre balles. Busques aprendre noves connexions i maneres de modificar passos coneguts per adaptar-los a cada moment. Es treballarà la suavitat en la connexió i el bouncing i la capacitat de variar el footwork segons el moment.

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 20.00h a 21.00h
Professors: Arnau Marimon i Laia Campmany
Preu: 65€/persona (10€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: de l '11 d'abril al 13 de juny

  

avançat 2

[curs TANCAT/complet]

   arnau laia3

 

Ja fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns Stages o festivals. Et sents còmode tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo i interpretes la música mentre balles. Busques filar prim a l'hora de connectar i aprendre algunes estructures més llargues i complicades. Es treballarà el ball com a diàleg, rítmiques més complexes amb canvis de ritme i estructures i passos més complicats.

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 21.05h a 22.05h
Professors: Arnau Marimon i Laia Campmany
Preu: 65€/persona (10€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: de l '11 d'abril al 13 de juny