T1

    profes GerardiLaura

 

Et vols iniciar en el Lindy Hop.

Lloc: Q Sport
Horari : divendres de 21.30h a 22.30h
Professors: Gerard Casamiquela i Laura Casado
Preu: 70€/persona 
Nre. sessions: 10
Calendari: del 27 de setembre al 13 de desembre (l’1 de novembre i el 6 de desembre no hi haurà classe)

T4

curs complet

    mercejaume cursos

Has fet tres trimestres de classe. Vols aprendre nous passos, augmentar els teus recursos i continuar millorant la connexió.

Lloc: Q Sport
Horari: dimecres  de 20.30h a 21.30h
Professors: Jaume Rosset i Mercè Garric
Preu: 70€/persona [*]
Nre. sessions: 10
Calendari: del 2 d’octubre al 4 de desembre

[*] 10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior i sempre que facis la inscripció 10 dies abans que comenci el curs

T6

 

    arnau laia3

 

Has fet cinc trimestres de classe. Vols fer un pas important en el teu ball i aconseguir una connexió eficient i més musicalitat.

Lloc: Q Sport
Horari: dijous de 20.30h a 21.30h
Professors: Arnau Marimon i Laia Campmany
Preu: 70€/persona [*]
Nre. sessions: 10
Calendari: 
del 26 de setembre al 12 de desembre (el 31 d’octubre i el 5 de desembre no hi haurà classe)  

[*] 10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior i sempre que facis la inscripció 10 dies abans que comenci el curs

INTERMEDI  avançat 2

 

    profes GerardiLaura

 

Has fet deu trimestres de classes, fa més de dos anys que balles. Vols consolidar el swing out i treballar la comunicació, el footwork i el bounce. També vols millorar aspectes tècnics com la continuïtat, incorporar noves variacions i millorar la teva capacitat per entendre la música i expressar-la en el teu ball.

Lloc: Q Sport
Horari: divendres 20.30h a 21.30h
Professors: Gerard Casamiquela i Laura Casado
Preu: 70€/persona [*]
Nre. sessions: 10
Calendari: 
del 27 de setembre al 13 de desembre (l’1 de novembre i el 6 de desembre no hi haurà classe)

Nota: La durada dels intermedis es pot allargar, ja que està subjecta al grau d'assoliment dels objectius proposats pels professors (repertori de passos i variacions, connexió eficient, certa musicalitat...).

[*] 10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior i sempre que facis la inscripció 10 dies abans que comenci el curs

AVANÇAT 1

    Quim Anna taller2

Ja fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns stages o festivals. Et sents còmode tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo, i interpretes la música mentre balles. Busques aprendre noves connexions i maneres de modificar passos coneguts per adaptar-los a cada moment. Es treballarà la suavitat en la connexió i el bouncing i la capacitat de variar el footwork segons el moment.

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 20.00h a 21.00h  
Professors: Quim Chico i Anna Portell
Preu: 70€/persona [*]
Nre. sessions: 10
Calendari: del 2 d’octubre al 4 de desembre

[*] 10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior i sempre que facis la inscripció 10 dies abans que comenci el curs

AVANÇAT 2

 

    Quim Anna taller2

Ja fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns stages o festivals. Et sents còmode tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo, i interpretes la música mentre balles. Busques filar prim a l'hora de connectar i aprendre algunes estructures més llargues i complicades. Es treballarà el ball com a diàleg, rítmiques més complexes amb canvis de ritme i estructures i passos més complicats.

NOTA IMPORTANT: per a aquest curs es farà una audició de nivell.

 

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 21.00h a 22.00h  
Professors: Quim Chico i Anna Portell
Preu: 70€/persona [*]
Nre. sessions: 10
Calendari: del 2 d’octubre al 4 de desembre

[*] 10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior i sempre que facis la inscripció 10 dies abans que comenci el curs