INTERMEDI AVANÇAT 4

    profes GerardiLaura

Fa gairebé tres anys que balles i vols millorar aspectes tècnics com la continuïtat i la connexió, incorporar alguns passos nous i noves variacions, i millorar la teva capacitat per entendre la música i expressar-la en el teu ball. Vols ampliar i consolidar l’aprenentatge assolit del que has aprés durant tot aquest temps.

Lloc: Q Sport
Horari: divendres de 21.30h a 22.30h
Professors: Gerard Casamiquela i Laura Casado
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 5 d’abril al 14 de juny (el 19 abril no hi haurà classe)

Nota: La durada dels intermedis es pot allargar, ja que està subjecta al grau d'assoliment dels objectius proposats pels professors (repertori de passos i variacions, connexió eficient, certa musicalitat...).