3T-0002-B2

Beginners Nivell 2

    PepB i Roser 2retallat

Fa 3 mesos o més que fas classes, o has fet un curs intensiu equivalent. Vols consolidar i aprendre més passos bàsics.

Lloc: Q Sport
Horari: dijous de 20.30h a 21.30h
Professors: Pep Barrachina i Roser Ros
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 4 d’abril al 13 de juny (el 18 abril no hi haurà classe)

3T-0003-B3

Beginners Nivell 3

    mercejaume cursos

Fa 6 mesos o més que fas classes i vols consolidar els passos bàsics, continuar aprenent-ne de nous i millorar la connexió.

Lloc: Q Sport
Horari: divendres  de 20.30h a 21.30h
Professors: Jaume Rosset i Mercè Garric
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 5 d’abril al 21 de juny (el 19 i el 26 d'abril no hi haurà classe)

3T-0004-B5

Beginners Nivell 5

    PepB i Roser 2retallat

Fa més de 9 mesos que fas classes, vols augmentar el nombre de passos i recursos i millorar la connexió.

Lloc: Q Sport
Horari: dijous de 21.30h a 22.30h
Professors: Pep Barrachina i Roser Ros
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 4 d’abril al 13 de juny (el 18 abril no hi haurà classe)

3T-0021-AVA2

avançat 2

   arnau laia3

 

JJa fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns stages o festivals. Et sents còmode/a tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo, i interpretes la música mentre balles. Busques filar prim a l'hora de connectar i aprendre algunes estructures més llargues i complicades. Es treballarà el ball com a diàleg, rítmiques més complexes amb canvis de ritme i estructures i passos més complicats.

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 20.00h a 21.00h
Professors: Arnau Marimon i Laia Campmany
Preu: 65€/persona (10€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 3 d’abril al 19 de juny (el 17 abril i l’1 de maig no hi haurà classe)

3T-0020-AVA1

avançat 1

    arnau laia3

 

Ja fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns stages o festivals. Et sents còmode/a tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo, i interpretes la música mentre balles. Busques aprendre noves connexions i maneres de modificar passos coneguts per adaptar-los a cada moment. Es treballarà la suavitat en la connexió i el bouncing i la capacitat de variar el footwork segons el moment.

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 21.00h a 22.00h
Professors: Arnau Marimon i Laia Campmany
Preu: 65€/persona (10€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 3 d’abril al 19 de juny (el 17 abril i l’1 de maig no hi haurà classe)

  

  • 1
  • 2