Beginners Nivell 3

    mercejaume cursos

Fa 6 mesos o més que fas classes i vols consolidar els passos bàsics, continuar aprenent-ne de nous i millorar la connexió.

Lloc: Q Sport
Horari: divendres  de 20.30h a 21.30h
Professors: Jaume Rosset i Mercè Garric
Preu: 65€/persona (10 € de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior)
Nre. sessions: 10
Calendari: del 5 d’abril al 21 de juny (el 19 i el 26 d'abril no hi haurà classe)